आफ्नो जीवनमा वास्तविक हुनुहोस् II बिहीबार उपवास र ...

Description

उपवास र प्रार्थनाको शक्ति पत्ता लगाउनुहोस् - आध्यात्मिक नवीकरण र ईश्वरसँग जडानको एक पवित्र यात्रा। मन, शरीर र आत्मामा यसको परिवर्तनकारी प्रभावहरू अन्वेषण गर्दा हामीसँग सामेल हुनुहोस्।"

Time stamp⏰⌛

Opening prayer -0:00 🌟
Worship -1:14
Psalm and an...More

Date Published: May 16, 2024 at 3:41 PM